Milieu

Milieucoördinatie

 • optreden als externe milieucoördinator A en B
 • ondersteunen, opleiden en begeleiden van interne milieucoördinatoren

Milieuaudit

 • compliance of conformiteitaudit
 • due diligence bij overname
 • decretale milieuaudit
 • systeemaudit in het kader van een milieuzorgsysteem
 • technische audit op bepaalde thema’s zoals waterhuishouding, energiebeheer, afvalinzameling, opslag van gevaarlijke producten

Milieuwetgeving

 • advies verlenen en opvolgen van de naleving van de wet- en regelgeving
 • afhandelen van alle wettelijke milieuadministratie aanvragen en opvolgen van milieuvergunningen (klasse 1, 2 en 3), van afwijkingsdossiers (art. 45) en van diverse erkenningen, inclusief voorafgaand overleggen met de bevoegde overheidsdiensten en verdedigen van het dossier bij de milieuoverheden (inclusief vergunningscommissies en buurtraad)
 • opvolgen van de milieuwetgeving en bedrijven op maat informeren betreffende gewijzigde en nieuwe wetgeving
 • begeleiden van voorgeschreven emissiemetingen
 • verlenen van assistentie bij MER aanvraag- en ontheffingsdossiers

Milieuzorgsystemen

 • opzetten, begeleiden en coachen bij de opbouw en implementatie van een intern milieumanagementsysteem of gecertificeerd zorgsysteem (EMAS, ISO 14001), al dan niet geïntegreerd met veiligheidssystemen en kwaliteitsystemen
 • begeleiden en adviseren bij externe audits

Milieusubsidiedossiers

 • opstellen van subsidiedossiers of begeleiden bij de opmaak van de dossiers in het kader van ecologiepremie, REG-premies, specifieke provinciale of gemeentelijke premies
Thumb milieu 1