Netwerking

Wat we niet direct in huis hebben, kunnen we snel en gevat via onze netwerking binnen uw handbereik brengen.

Er wordt hoofdzakelijk samengewerkt met zelfstandige deskundigen of kleinere flexibele studiebureaus.

  • veiligheidscoördinatie
  • veiligheidsadviseur ADR en IMDG
  • energiedeskundigen A, B en C
  • bodemsaneringsdeskundigen type 1 en 2
  • Mer-deskundigen
Thumb netwerking 1