Welzijn

Preventieadviseur

  • optreden als interne preventieadviseur niveau II en III met tijdelijke of permanente beperkte aanwerving. (halve tot één dag per week per bedrijf is wettelijk mogelijk)
  • ondersteunen, opleiden en begeleiden van interne preventieadviseurs

Veiligheids- en welzijnswetgeving

  • advies verlenen en opvolgen van de naleving van de wet- en regelgeving
  • afhandelen van alle wettelijke welzijnsadministratie en arbeidsongevallenaangiftes
  • begeleiden van arbeidsmilieuhygiënische metingen
  • assisteren bij CPBW
  • opstellen van globaal preventie plan en jaarlijks actieplan

Veiligheidszorgsystemen

  • opzetten, begeleiden en coachen bij de opbouw en implementatie van een intern veiligheidsmanagementsysteem of gecertificeerd zorgsysteem (OHSAS 18001, VCA), al dan niet geïntegreerd met milieusystemen (EMAS, ISO 14001) en kwaliteitsystemen (ISO 9000)
  • begeleiden en adviseren bij externe audits
Thumb veiligheid 1